Stevneadresse Sylling Rideklubb, Valstadveien 12, 3410 Sylling

Postadresse: Sylling Rideklubb, Postboks 2, 3411 Sylling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Post:

Generell:

post@sylling-rideklubb.no

Sprang anmeldelser:

start@sylling-rideklubb.no

Dressur anmeldelse:

dressur@sylling-rideklubb.no

 

Nordisk Mesterskap i Sprang 2014

 

Vi ønsker å gratulere Thea Pettersen og Derrylangan Hot Shot med uttak til nordisk mesterskap i sprang, ponni kat II !!

Denne store begivenheten vil i år arrangeres på Linnesvollen Hestesportsenter, så da er det mulig for alle som ønsker å heie frem de norske ekvipasjene, og vår egen Thea spesielt.

-------------------------------------------------------------------------------

 

NORGESSERIEN I SPRANG

Mandag 9.juni er det klart for andre kvalifiseringsrunde av Norgesserien i sprang. Som ved første kvalifisering har vi med tre lag. Ett i andre divisjon (110 cm) og to i tredje divisjon (100 cm)

 

Disse rytterene starter for Sylling Rideklubb :

Marianne Sundal

Ann Kristin Elsrud

Sunniva Sunde

Mina Walen Simensen

Siri Nielsen

Camilla Finsrud

Ingvild Hole

Stine Frossdal

Marit B. Pedersen

Pia Hagberg

Nina Sillibakken

Sunniva Hilling

 

Vi ønsker dere lykke til, og håper mange blir med for å heie!

---------------------------------------------------------------------------

 

KLUBBSTEVNE I SPRANG SØNDAG 11.MAI

 

Vi vil takke alle sammen for et flott klubbstevne som ble avholdt på Valstad Gård i dag.

Vi var jo heldige med været, så det ble en fin dag med god stemning!

Alle resultater finner dere her : http://www.horsepro.no/index.php?Site=ShowCompetitionList&eventId=9854

 

----------------------------------------------------------------------------------

Info til klubbmedlemmer. I forbindelse med informasjon om årsmøtet er det sendt mail til alle medlemmer på oppgitte mailadresser. Dersom du ikke har fått mail mangler vi oppdatert mailadresse på deg. Send oss i så fall en mail på: post@sylling.rideklubb.no om dette så får vi oppdatert din adresse. Gjelder også hvis det er flere på rabattgruppe familiemedlemskap som ønsker å ligge i mail lista vår.

 


 

Saksliste årsmøtet mandag 31.mars kl. 1930.

 

(1) Årsmøtet skal:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

6.1 Rideklubbens navn.

6.2 Lovene følger lovnormen m/noen små tillegg.

6.3 Retningslinjer for laguttak

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a)      Leder og nestleder

b)     3styremedlemer  og 1 varamedlem

c)      Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)     2 revisorer

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

f)       Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

 

(4) Valg av tillitsvalgte gjøres for 2 år, slik at leder og 2 styremedlemmer velges det ene året, nestleder - 1 styremedlem og varamedlem det andre året.

 

Valgkomiteens (Trine Larsen, Siri M. Gravdal, Linda Fjeldberg)innstilling først fungerende/forslag (Trine Larsen fratrådte valgkom da forslag ble fremmet på henne som nestleder):

Leder: Stein Gravdal, nei til gjenvalg / Elin Hilling. (2 år)

Nesteleder: Elin Hilling (ble valgt 2013) / Trine Larsen (restperiode 1 år)

Styremedlem: Terje Finsrud, ja til gjenvalg for 2 år.

 

Revisorer: Lars Elsrud og Haakon Mehren gj.valg.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Årsmøtet 2014 avholdes i kafeteriaen på Valstad gård mandag 31. mars kl. 1930. Innkallingen finner dere her.

 

Rett mail adresse til valgkomite trine.81@hotmail.com

 

__________________________________________

 

 

Minner om at klubben arrangerer Vintercup stevner helgene 25.-26. januar 2014 i Sprang og 1.-2. februar i Dressur. Vi trenger da hjelp av medlemmene på stevnene.. Påmeldingene er åpne. Se horsepro.no

 

__________________________________________

 

KLUBBSTEVNE M/KLUBBMESTERSKAP SPRANG OG DRESSUR SØNDAG 24.11.12 PÅ VALSTAD GÅRD

 

Stevnestart Søndag 24. nov kl 1000.

 

Link til horsepro:

http://www.horsepro.no/index.php?r=eventList

 

Invitasjonen/proposisjonen ligger på horsepro.no

___________________________________________

 

 

Oppdatering av siden kommer snart håper vi.

 

 


 

OPPDATERING BRYK/AGRIA VINTERCUP 2012

13.01.2012 14:00

Ekvipasjeliste er lagt ut på hpnett.

Foreløpig startlister er lagt ut på hpnett.

 


 

OPPDATERING BRYK/AGRIA VINTERCUP 2012

11.01.2012 20:40

Ekvipasjeliste er lagt ut på hpnett.

Ryttermelding er lagt ut på hpnett.

Foreløpige startlister blir lagt ut Fredag ettermiddag/kveld


 

OPPDATERING BRYK/AGRIA VINTERCUP 2012

10.01.2012 19:47

Ekvipasjeliste er lagt ut på hpnett.

Foreløpige startlister blir lagt ut Fredag ettermiddag/kveld


 

SYLLING ARRANGERER STEVNE I BRYK/AGRIA VINTERCUP 2012

Sprang P+H helgen 14-15. januar 2012.

Vi ber medlemmene sette av helgen for å bidra til et best mulig arrangement.